Vaarontheffing Brielse Meer

Waterschap Hollandse Delta verleent als beheerder van het Brielse Meer ontheffingen om sneller te varen dan 12 km/uur.

Vanaf 30 maart 2018 kunt u zelf online via onze webapplicatie een snelvaarontheffing aanvragen als u wilt snelvaren. Deze manier van aanvragen is meer van deze tijd en sluit meer aan op de behoefte van de gebruikers. Ook verwacht het waterschap dat deze nieuwe manier van aanvragen een positieve invloed zal hebben op de ontwikkeling van het Brielse Meer. Met de introductie van deze webapplicatie is ook de wachtlijst opgeheven.

Een ontheffing is alleen nodig voor zater-, zon- en (doordeweekse) feestdagen. Van maandag tot en met vrijdag is het snelvaren vrijgesteld van de ontheffingplicht. Een ontheffing is dan niet nodig. Voor bedrijfsmatige activiteiten is er een speciale ontheffing, deze blijft gehandhaafd.

U kunt zelf uw gegevens actueel houden en eenvoudig wijzigingen aanbrengen. Ook is het mogelijk om een ontheffing zelf te annuleren als u besluit toch geen gebruik te maken van een aangevraagde ontheffing.

De criteria voor het in aanmerking komen van een snelvaarontheffing blijven nagenoeg ongewijzigd:

  • Ontheffing kan alleen aangevraagd worden door personen van 18 jaar en ouder, die in het bezit zijn van een geldig vaarbewijs. Per persoon en per boot kan maar één ontheffing worden aangevraagd.
  • Voor waterscooters worden géén ontheffingen verstrekt.
  • Voor de ontheffing worden geen legeskosten belast.
  • Voor boten langer dan 7,20 m (24 ft), is het niet mogelijk om ontheffing aan te vragen.

Een snelvaarontheffing aanvragen, ga naar: https://snelvaarontheffingen.wshd.nl